Tłumacz przysięgły szwedzkiego Zgierz

Tłumacz przysięgły szwedzkiego Zgierz to nasza oferta, która obejmuje translacje zwykłe, uwierzytelnione i specjalistyczne. Do kooperacji zachęcamy klientów prywatnych i przedsiębiorstwa. Naszych odbiorców obsługujemy w sposób zdalny na terenie całego kraju. Usługi lingwistyczne cechuje wysoki poziom merytoryczny i niskie ceny. Podejmujemy Państwa zlecenia przez 7 dni w tygodniu. Nasz team reprezentują znanej klasy filolodzy z odpowiednim wykształceniem. Tłumacz przysięgły szwedzkiego Zgierz pomoże swoim odbiorcom w takich sprawach jak:

Tłumacz przysięgły szwedzkiego Zgierz 

Tłumaczenia poświadczone szwedzkiego
Tłumaczenia poświadczone szwedzkiego

 

Zgierz – miasto w Polsce w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1288 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.

Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie łęczyckim w powiecie łęczyckim województwa łęczyckiego w końcu XVI wieku.

Podczas II wojny światowej na obszarze ziem polskich włączonych do III Rzeszy w „Warthegau” („Kraj Warty”) pod nazwą Görnau.

Najczęściej używana jest gwara łódzka z silniej zaznaczonymi rusycyzmami i germanizmami.

W 2017 r. miasto zamieszkiwało 56 690 osób.